Front end development Amsterdam

Qoorts biedt vlotte front end en back end development

Front end development Amsterdam

Wij bouwen je web applicaties met goede UX en UI. Qoorts front end development Amsterdam gebruikt de beste technologie. We verbeteren onze oplossingen continu en testen ze voortdurend. Op die manier is front end development door Qoorts altijd op basis van up-to-date technologie en van hoge kwaliteit.

Front end & back end development

Qoorts heeft momenteel beschikking over meerdere front end en back end developers. Met front end wordt het deel van het internet genoemd dat zichtbaar is voor gebruikers en waarmee interactie mogelijk is. Front end development omvast 2 fasen: front end design en front end development.

Front end design

De vormgeving van de applicatie of website wordt uitgewerkt in grafische programma’s of UI/UX programma’s. Dat kunnen Adobe programma’s, sketch of Uxpin zijn. Daarmee ontwikkelen we wireframes en het ontwerp. Hiermee wordt de structuur en de werking van applicatie of website vooraf inzichtelijk gemaakt.

Front end development Amsterdam - Qoorts verzorgde front end ontwikkeling voor de nieuwe website van The Datacenter Group

Front end development Amsterdam - Qoorts verzorgde de front end ontwikkeling voor de nieuwe website van Vancis

Front end development Amsterdam - Qoorts verzorgde de front end development voor De ContractenFabriek

Front end development Amsterdam | Interesse?
Ga naar contact of bel ons op 020 – 737 1482

Front end development Amsterdam - Qoorts biedt hoogwaardige front end development voor alle digitale projecten

Wat is front end development?

De zogenaamde front end is alles op het web dat zichtbaar is voor de bezoeker. Front end bestaat uit de componenten HTML, CSS en JavaScript. De browsers op je computer kunnen deze talen lezen en tonen op basis daarvan de website of applicatie op je scherm. Bijvoorbeeld knoppen, sliders, diverse soorten menu’s, transities, formulieren en fonts, zijn allemaal elementen die binnen front end development uitgewerkt worden.

Uitwerking van het ontwerp wordt gedaan door front end developers om op de verschillende browsers zo goed mogelijk weer te kunnen geven. Het wil nog wel eens voorkomen dat een bepaalde aanpak werkt voor een aantal browsers, maar dat enkele andere browsers de methode niet ondersteunen. Daar moet dan een uitzondering of fall-back voor gemaakt worden. Frameworks zoals Bootstrap, Zurb, SASS en jQuery gebruiken we om front end development snel en effectief uit te kunnen voeren. Maar ook kun je denken aan Angular.js, Meteor.js, Vue.js en React.js als front end frameworks.

Front end development Amsterdam | Interesse?
Ga naar contact of bel ons op 020 – 737 1482

Front end development Amsterdam - Qoorts biedt front end development van hoge kwaliteit voor elk digitaal project

Front end development team

Ons front end development team levert robuuste interfaces voor webapplicaties de gebruik maken van een brede range aan moderne technologieën zoals Ember js, Angular.js or React.js De nodige expertise in JavaScript web development zorgt ervoor dat we de juiste user experience kunnen bieden en kunnen voldoen aan de verwachtingen. In een dergelijke snel veranderende omgeving is het van belang dat ons team op het juiste pad zit. Vandaar ook dat onze technici continu hun kennis en vaardigheden up to date houden en verbeteren. Alleen op die manier kunnen we het beste uit onze projecten halen.

Onze frontend developers verbinden mooi ontworpen user  interfaces met de applicatie backend databases,en maken daarmee vlotte en interactieve user experience mogelijk. In ons werk maken we gebruik van een betrouwbare en high end front end kit die je helpt om je zakelijke doelen te verwezenlijken.

Onze werkwijze is gebaseerd op een vlotte en flexibele manier van projectmanagement en zorgt voor een snel en efficient ontwikkelproces. Elke commit die we pushen wordt altijd gecheckt door de teamleden. Op die manier zijn we altijd op de hoogte van wat er met de code gebeurt.

Snel

Vlotte werkwijze op basis van een geperfectioneerde methode.

Maatwerk

Altijd de beste tools en technologie om je product te ontwikkelen.

Up-to-date

Altijd in lijn met de huidige trend web development en webdesign.

Responsive

Uit zowel oogpunt van prestaties als UI gedacht bij het creëren van goede UX.

Front end development Amsterdam:
technologie waar we mee werken

HTML5 Development - Digital Agency Amsterdam

HTML5

HTML5 bevat functionaliteiten van HTML en XHTML. Het is de nieuwste versie van HTML en biedt verbeterde ondersteuning voor webapplicaties. Als we praten over HTML5 bedoelen we vaak de nieuwe standaard voor webdevelopment in bredere zin; waarbij op integratie met CSS3, JS, JSON, XML en SVG gedoeld wordt.

React.js development - Digital Agency Amsterdam

React.js

React.js is een JavaScript bibliotheek waar je user interfaces mee bouwt. React wordt vooral onderhouden door Facebook en door een aantal andere bedrijven en developers. React.js kan gebruikt worden voor mobiele apps of single page applicaties. Complexe applicaties vereisen vaak andere libraries voor bijvoorbeeld interactie met API’s en voor status management.

Angular.js development - Digital Agency Amsterdam

Angular.js

Angular.js of gewoonweg Angular is een open-source front-end framework gebaseerd op JS. Angular wordt vooral door Google onderhouden en door een groep van bedrijven en developers. Het gaat vooral om het ontwikkelen van single page applicaties. Ook is Angular handig voor ontwikkeling van cross-platform applicaties.

Meteor.js development - Digital Agency Amsterdam

Meteor.js

Meteor.js een open-source, isomorf JavaScript framework en is geschreven in Node.js Meteor is handig voor rapid prototyping en geeft code geschikt voor iOS, Android en web. Daarnaast integreert Meteor.js goed met MongoDB. Naast de eigen templating engine kan Meteor gebruikt worden met Angular.js of React.js

PostgreSQL development - Digital Agency Amsterdam

PostgreSQL

PostgreSQL wordt ook wel gewoon Postgres genoemd. Het is een object-georiënteerd en relationeel database management systeem dat gericht is op extensies en compatibiliteit. Primaire functies als database server zijn veilige data opslag en de return van data op basis van requests van andere applicaties.

MongoDB development - Digital Agency Amsterdam

MongoDB

MongoDB is een NoSQL database programma dat gebruik maakt van JSON achtige schema’s. Het is open-source, gratis en document georiënteerd. MongoDB wordt ontwikkeld en onderhouden door het gelijknamige MongoDB Inc. Met distributie onder Apache en GNU Affero.

Front end development Amsterdam | Interesse?
Ga naar contact of bel ons op 020 – 737 1482

Front end development advies

Onze Front end developers delen graag expertise en kennis over front end development. Ze kunnen je bijvoorbeeld adviseren over de keuze van het juiste framework voor je applicatie. (Bekijk onze knowledge base over front end development.

Qoorts werkt voor diverse organisaties

Onze klanten zijn verschillende typen organisaties en diverse ordes van grootte. Wij deden web development projecten binnen de volgende sectoren: financiële sector, zorg, onderwijs, vastgoed, retail, e-commerce, consultancy, advocatuur, media, sport.

Front end development Amsterdam | Interesse?
Ga naar contact of bel ons op 020 – 737 1482