React.js development

React.js development

React.js
Development

React.js development

React (soms ook wel React.js genoemd) is een flexibele, /declaratieve/ en efficiënte JavaScript Library voor het ontwikkelen van interactieve user interfaces. Je kunt voor elke state simpele views bouwen in je React applicatie, en alleen de benodigde componenten zullen efficiënt gerenderd en ge-update worden wanneer je data wijzigt. Daarnaast is je code eenvoudiger te debuggen en is deze voorspelbaarder.

React.js zorgt ervoor dat programmeurs grote web applicaties kunnen bouwen die data gebruiken die per tijdsperiode varieert, en dat zonder reload van de pagina. Het doel is onder andere snelheid, gemak en schaalbaarheid mogelijk te maken. React kan alleen interfaces verwerken in React applicaties.

Een van de React bijzonderheden is de mogelijkheid om JSX te gebruiken, een programmeertaal met een syntax lijkend op de HTML syntax, die gecompiled wordt in JavaScript. Ontwikkelaars kunnen een hoge productiviteit behalen met React applicaties met behulp van Virtual DOM (manier van bekijken en interactie met de objecten in HTML, XHTML en XML bestanden).

Je kunt isomorfe applicaties ontwikkelen met React.js development zodat je onplezierige situaties kunt voorkomen, bijvoorbeeld situaties waarin de gebruiker ongeduldig op de volledige download van de informatie zit te wachten, er iets anders op het scherm verschijnt naast de loading indicator.

Gebruik van geavanceerde mogelijkheden als Virtual DOM en isomorfe JavaScript stelt React developers in staat om snel zeer productieve applicaties te maken, ondanks de mate van complexiteit. Als we kijken naar de mogelijkheid om code te hergebruiken, wordt het hiermee veel eenvoudiger om ook mobiele applicaties te ontwikkelen.

De code, die geschreven is tijdens het website programmeer proces, kan hergebruikt worden om mobiele applicaties te ontwikkelen. Als je niet alleen de website, maar ook de mobiele applicatie gaat gebruiken is het dan dus niet nodig om twee development teams in te huren.

De mogelijkheid om gemakkelijk de bestaande code te hergebruiken zorgt dat ontwikkelproces veel sneller kan verlopen, het vereenvoudigd de testfase, met kostenreductie als resultaat. Het feit dat deze library ontwikkeld en ondersteund wordt door hooggekwalificeerde developers, en dat React jaar op jaar populairder wordt doet vermoeden dat verdere verbetering en updates zullen volgen.

ReactJS is echt een geweldige library omdat het een nieuwe weg biedt voor het ontwerpen en ontwikkelen van interactieve interfaces, net als het een eenvoudig middel is voor het creëren van adaptieve hybride en isomorfe web applicaties.

Technologieën die we bieden naast React.js development

React.js

Angular.js

Meteor.js

HTML5

PostgreSQL

Mongo DB