Wat moet ik weten over Google Panda 4.0?

Wat moet ik weten over Google Panda 4.0?
Qoorts Internet Marketing
google-panda-seo

De eerste versie van het Google Panda 4.0 algoritme werd in februari 2011 geïmplementeerd. De impact was groot. Het doel van Google ’s Panda was om websites van hogere kwaliteit hoger in de zoekresultaten weer te geven en websites met lagere kwaliteit content lager te ranken. Deze verandering in algoritme werd in het begin niet bekend gemaakt. De eerste versie van Panda had vooral grote impact op websites die veel content van andere sites verzamelen om op die manier een hogere ranking te bewerkstelligen bij Google. In elk geval had de update van Google’s algoritme invloed op een groot aantal websites. Later werd het officieel genoemd naar een van de ontwikkelaars, Navneet Panda.

Toen Panda voor het eerst toesloeg, dachten vele SEO experts dat het algoritme zich richtte op websites met onnatuurlijke backlink profielen. Het blijkt echter waarschijnlijk niet te maken te hebben met links. Te meer gaat het om de kwaliteit van website – content inhoudelijk.

Als een site getroffen werd, dan werd deze in de meeste gevallen ook hard getroffen. Panda lijkt de website over de gehele linie lager te kwalificeren en niet slechts enkele pagina’s binnen de site lager te ranken. In sommige gevallen wordt een bepaald onderdeel van een website getroffen zoals een nieuwsblad of een subdomein.

Wanneer Google gevraagd hoe je het beste een website kunt optimaliseren voor Panda wordt gerefereerd aan een blog artikel van Amit Singhal, een werknemer van Google. Hij beschrijft daarin een checklist waarmee te bepalen is of uw website van hoge kwaliteit is of niet. (zie hieronder de lijst)

checklist_content

Google Panda Checklist

 

 • – Zou u de informatie in dit artikel vertrouwen?
 • – Is dit artikel geschreven door een expert of autoriteit die veel van het onderwerp weet?
 • – Bevat de website meerdere of overlappende artikelen over dezelfde of soortgelijke onderwerpen waarbij het keyword gebruik op elkaar lijkt?
 • – Zou u uw credit card gegevens delen met (formulieren op) deze website?
 • – Bevat het artikel spelfouten, stijlfouten of feitelijk foutieve informatie?
 • – Zijn de onderwerpen gericht op de interesses van de doelgroep van de website of is de content gericht op wat het best zal indexeren in de zoekmachines?
 • – Biedt het artikel originele informatie, onderzoek of analyses?
 • – Is de informatie op de pagina wel echt van waarde wanneer vergeleken met pagina’s uit de overige zoekresultaten?
 • – Zit er kwaliteitscontrole op de content?
 • – Belicht het artikel twee kanten van een onderwerp?
 • – Mag ervan uitgegaan worden dat de website erkend is als een autoriteit op haar gebied?
 • – Is de content op de website in massa aangemaakt of wordt content verzameld van een groot aantal auteurs?
 • – Wordt de content verspreid over een groot netwerk van sites zodat individuele pagina’s of websites weinig aandacht krijgen?
 • – Is het artikel goed geredigeerd of lijkt het slordig en haastig in elkaar gezet?
 • – Als het om een medisch gerelateerde website gaat, zou u informatie van deze website vertrouwen?
 • – Zou u deze website als een autoriteit kwalificeren als u naar de titel / url kijkt?
 • – Geeft het artikel een compleet en samenhangend beeld van het onderwerp?
 • – Geeft het artikel inzichtelijke analyses of interessante informatie? (geen open deuren)
 • – Is dit het soort pagina waarvan u een bladwijzer zou aanmaken of dat u zou delen of aanbevelen?
 • – Bevat de pagina een overmatig aantal advertenties die de aandacht afleiden van, of in de weg zitten van de inhoud?
 • – Zou u het betreffende artikel verwachten in een tijdschrift, encyclopedie of boek?
 • – Zijn de artikelen kort, ongefundeerd, of schieten ze anderszins inhoudelijk tekort?
 • – Is er veel aandacht besteed aan de pagina’s / artikelen (getailleerde informatie) of is dat niet echt het geval?
 • – Zouden bezoekers / gebruikers klagen bij het zien van pagina’s van deze website?

Deze lijst met vragen betekent niet zonder meer dat Google tracht uit te vinden of uw artikelen wel interessant genoeg zijn of dat u een verhaal wel van meerdere kanten belicht. Deze vragenlijst is opgesteld omdat al deze factoren van invloed zijn op hoe een bezoeker de content van uw site beoordeelt. Het is vooralsnog onbekend welke factoren exact door Google Panda 4.0 gebruikt worden om de kwaliteit van uw website te bepalen. Uiteindelijk zal het erop neerkomen content aan te bieden waar u uw doelgroep het beste mee helpt en op die manier dus waarde meegeeft. Ook is het belangrijk dat u vooral de meest kwalitatieve content door Google laat indexeren. Op die manier haalt minder goede content betere content niet omlaag.

Er zijn enkele factoren die de moeite waard zijn om rekening mee te houden in relatie tot Panda 4.0:

’Dunne Content’

Een ‘dunne’ pagina is een pagina die van weinig tot geen waarde is voor de lezer. Dat betekent niet zozeer dat een tekst op een pagina uit een bepaald aantal woorden moet bestaan, echter zijn pagina’s met weinig tekst vaak niet erg van waarde. Waneer uw website een groot aantal pagina’s heeft die slechts een of twee zinnen bevatten, en u laat deze pagina’s allemaal door Google indexeren, dan is de kans aanwezig dat het Panda algoritme de meerderheid van de geïndexeerde pagina’s bestempelt als van lage kwaliteit.

Enkele ‘dunne’ pagina’s binnen uw website zullen niet direct voor problemen zorgen, echter wanneer het gehalte dunne pagina’s te hoog wordt gaat dit in uw nadeel werken.

SEO

Duplicate Content (gedupliceerde inhoud)

Er zijn verscheidene manieren waarop ‘duplicate’ content ervoor kan zorgen dat uw site lager gekwalificeerd wordt:

Wanneer een website een grote hoeveelheid content bevat die gekopieerd is van andere websites. Laten we zeggen dat u een blog op uw website heeft en u vult het met artikelen afkomstig van andere bronnen. Google is nogal vernuftig in het uitzoeken dat u niet de schrijver bent van deze inhoud.
Wanneer het algoritme kan zien dat uw inhoud is opgebouwd uit content die ook op andere websites bestaat beoordeelt Panda u negatief.

U kunt ook in de problemen komen door gedupliceerde content binnen uw eigen site. Neem bijvoorbeeld een webwinkel die een groot assortiment producten aanbiedt. Misschien heeft elk product een aparte pagina voor elke variatie in kleur en maat. Echter zijn al deze pagina’s in wezen hetzelfde. Als 1 product in 20 verschillende kleuren wordt aan geboden en in 6 verschillende maten, dan zou dat 120 pagina’s voor dat product betekenen, waarvan de meeste identiek. En stel u vervolgens voor dat deze webwinkel 4.000 producten verkoopt. Dat zou voor Google een indexatie van een half miljoen pagina’s betekenen terwijl 4.000 pagina’s zou volstaan. (dit is echter om een voorbeeld te geven: de meeste webshops lossen dit probleem op door bepaalde scripts te gebruiken die variaties in maat en kleur mogelijk maken zonder gebruik te maken van meerdere pagina’s)
Voor bovenstaande geval zou gebruik van de ‘canonical tag’. Op gebruik van de canonical tag kom ik later terug in een extra blogpost.

content

Content van lage kwaliteit

Als ik een artikel schrijf en ik publiceer het op een van mijn websites, dan wil ik dat alleen de beste informatie aan Google gepresenteerd wordt. In het verleden adviseerden vele SEO-experts elke dag een blogpost te schrijven zodat Google elke dag content aangeboden krijgt om te indexeren. Echter wanneer u geen content die u publiceert niet van hoge kwaliteit is kan het zijn dat dit eerder slechter dan beter is voor uw positie in Google. Een groot aantal van de hierboven weergegeven vragen toetsen of uw de inhoud die u publiceert van waarde is voor bezoekers van uw website.

Een voorbeeld. Laten we zeggen dat ik een elektriciën ben. Het advies van mijn SEO-expert is dat ik regelmatig een blogpost moet schrijven. Dus ik publiceer verscheidene keren per week een artikel van 2 a 3 paragrafen over onderwerpen zoals “Hoe vervang ik een stopcontact.” of “Hoe monteer ik een wandlamp.” Ik heb het druk en ik heb niet veel tijd om aan mijn website te besteden dus in elk artikel dat ik schrijf komen keywords voor in de titel en een paar keer in de inhoud, maar mijn teksten hebben geen diepgang en bezoekers van mijn website hebben er niet echt wat aan. Als het merendeel van de pagina’s op mijn website informatie bevat die niemand interesseert, dan kan dit een indicatie zijn voor Google’s Panda om de inhoud als van lagere kwaliteit te kwalificeren.

Hoe te herstellen van een tik van Panda

Google ververst het Panda algoritme ongeveer maandelijks. Eerder gaf Google vaak aan wanneer het algoritme aangepast werd, maar nu doen ze dat alleen wanneer het een drastische wijziging betreft. Wat er gebeurt als Google het algoritme aanpast is dat elke website opnieuw bekeken wordt en dat vastgesteld wordt en in welke mate deze nog voldoet aan de nieuwe criteria binnen het Panda algoritme. Wanneer uw website in positie omlaag gegaan is en u heeft daarop geacteerd door bijvoorbeeld ‘dunne content’ en ‘duplicate content’ te verwijderen, zal bij een verversing van Panda verbetering te zien zijn. Bij sommige websites is verbetering pas zichtbaar na meerdere verversingen van Panda. Dit is het geval omdat het soms een paar maanden kan duren voordat Google alle pagina’s opnieuw bezocht heeft en de wijzigingen die u doorgevoerd hebt ook daadwerkelijk heeft herkend.

In plaats van het gehele algoritme te vernieuwen voert Google soms een zogenaamde update door. Bij een update heeft Google de criteria verandert op basis waarvan vastgesteld wordt of een website van hoge of lage kwaliteit is. Panda 4.0 is zo’n update. Als uw website hierdoor getroffen is en u steekt er de nodige tijd en moeite in dan zult u op een gegeven moment herstel zien. Nieuws over verdere ontwikkelingen op dit gebied zal zo nu en dan op het blog van Qoorts te lezen zijn.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.