TVVL kennispartner van de technologiesector kiest voor Qoorts

TVVL kennispartner van de technologiesector kiest voor Qoorts
Qoorts Internet Marketing

In opdracht van TVVL, kennispartner van de technologiesector ontwikkelt Qoorts een nieuwe energie benchmarking tool voor utiliteitsgebouwen.

Om de ambitieuze doelstelling van 50% minder co2 uitstoot (door de gebouwde omgeving) in 2030 te kunnen meten moet er niet zozeer gekeken worden naar of een gebouw wel of niet geïsoleerd is of van bepaalde installaties gebruik maakt welke energie efficient zijn, maar moeten we bij de bepaling uitgaan van het werkelijk energieverbruik dat gemeten wordt op gestandaardiseerde wijze.
TVVL en Michiel van Bruggen van De Energiemanager introduceren daarom WENGWerkelijk EnergieNeutraal Gebouw.

De WENG-indicatoren (gemeten door de hoofdmeters; gas, electriciteit, warmte, koude en gebruiksoppervlak) worden op gestandaardiseerde wijze vastgesteld door meetbedrijven en kadaster. Door het benchmarking platform wordt de WENG-indicator van een gebouw vergeleken met de 50% doelstelling in 2030 en de gebouwen in de database die eenzelfde gebruiksfunctie hebben.

Qoorts treedt als technisch partner op en ondersteunt het project bij Design en ontwikkeling van het platform. Voor meer informatie over het project of als je je gebouw wilt toevoegen ga je naar Weng.nl